Våra tjänster  

Administrativa uppdrag
Mindre uppdrag av administrativ karaktär med fokus på insamling och sammanställning av data, analys, korrigering och uppdatering, uppföljning, framtagning av presentationsmaterial

Självkännedom och självinsikt
Utbildning, workshops, seminarier
Individuell handledning
HPEI-analyser (Halin Premont Enneagram Indicator)

Kontakta oss gärna för mer information!