Nio strategier

De nio grundstrategierna är inskrivna i den gamla grekiska symbolen enneagrammet (ennea betyder nio) som också gett modellen dess namn. Mellan varje strategi finns olika kopplingar som har betydelse för hur de påverkas av varandra.Det finns redan många bra beskrivningar och mycket bra material om Enneagrammet på nätet så varför uppfinna hjulet på nytt?
Här beskrivs de olika strategierna därför väldigt kortfattat och översiktligt. För mer utförliga beskrivningar rekommenderas Enneagramcenters hemsida och Enneagramföreningens hemsida..


ETTAN

Ettan är idealistisk, realistisk, hängiven, disciplinerad och handlingskraftig, men kan också vara självkritisk, perfektionistisk, oflexibel och kontrollerad. Ettan strävar efter att vara nyttig och göra saker på rätt sätt för att kunna förbättra allt som de ser som ofullkomligt.
Ettan kallas också ibland Förbättraren eller Idealisten


TVÅAN

Tvåan är generös, positiv, empatisk, energisk och omtänksam, men kan också vara självuppoffrande, överbeskyddande, smickrande och manipulativ. Tvåan strävar efter att skapa kontakt och hjälpa andra för att underlätta för alla de människor som ser ut att behöva en hjälpande hand.
Tvåan kallas också ibland Hjälparen


TREAN

Trean är målfokuserad, effektiv, charmig, självsäker och ambitiös, men kan också vara otålig, imagefokuserad, opersonlig och arrogant. Trean strävar efter att vara framgångsrik och att lyckas eftersom de upplever att det är viktigt att prestera och att vara en vinnare.
Trean kallas också ibland Presteraren


FYRAN

Fyran är kreativ, ärlig, uttrycksfull, intuitiv och medkännande, men kan också vara överdramatisk, självupptagen, melankolisk och avundsjuk. Fyran strävar efter att vara originell och annorlunda för att visa att de har något unikt som inte finns hos andra, men de kan också längta efter något som andra har men som de upplever att de själva saknar.
Fyran kallas också ibland Individualisten


FEMMAN

Femman är analytisk, specialiserad, lyhörd, klok och opartisk, men kan också vara reserverad, cynisk, besserwisser och nördig. Femman strävar efter att vara kompetent och att förstå för att kunna hantera den kunskap som de omges av. Ibland kan de behöva dra sig tillbaka i enskildhet för att vakta på sitt och ladda energi när det blir för mycket intryck.
Femman kallas också ibland Undersökaren eller Observatören


SEXAN

Sexan är engagerad, samarbetsvillig, förberedd, pålitlig och modig, men kan också vara skeptisk, ambivalent, misstänksam och problemfokuserad. Sexan strävar efter att vara lojal och realistisk, och att skaffa sig en egen uppfattning för att kunna känna trygghet i en osäker värld. De vill gärna ha stöd och vägledning från andra för att fatta rätt beslut.
Sexan kallas också för Den lojale


SJUAN

Sjuan är optimistisk, mångsidig, lösningsorienterad, snabb och rolig, men kan också vara ombytlig, rastlös, impulsiv och blunda för det negativa. Sjuan strävar efter att vara lycklig och känna glädje, gillar sig själv och ser till att vara med och kunna ta tillvara på alla spännande möjligheter som finns.
Sjuan kallas också för Entusiasten


ÅTTAN

Åttan är tydlig, orädd, beskyddande, handlingskraftig och visionär, men kan också vara konfrontativ, dominant, skamlös och okänslig. Åttan strävar efter att vara stark och kraftfull för att klara sig i en tuff värld där de upplever att bara de starka klarar sig, men de tar också gärna ett ansvar för att beskydda de svaga.
Åttan kallas också för Utmanaren


NIAN

Nian är lättsam, vidsynt, balanserad, prestigelös och tålmodig, men kan också vara konflikträdd, frånvarande, otydlig och händelsestyrd. Nian strävar efter harmoni, de ser sig själv som ingen särskild och lyfter gärna fram andra för att skapa harmoni och samhörighet i en värld som de själva upplever att de har svårt att hävda sig i.
Nian kallas också för Medlaren eller Diplomaten