HPEI

HPEI - Halin Premont Enneagram Indicator - är ett validerat onlineverktyg som används för att analysera vilken strategi en person tillhör. Det är utvecklat i Belgien av två psykologer i samarbete med ett universitet i Bryssel.


Hur går testet till?

  1. Den person som skall analyseras fyller i ett HPEI-frågeformular online.
  2. Svaret analyseras av HPEI-programmet och ett resultat erhålls som ger en indikation på de mest troliga strategierna
  3. Med handledning av en Enneagramkonsult går vi igenom resultatet och tar fram den personliga strategin
  4. Under handledningen får personen förutom en utförlig beskrivning på sin egen strategi även insikt i Enneagrammets övriga strategier 


Läs mer om HPEI på Enneagramcenters hemsida


Intresserad av HPEI-analys?

Kontakta oss för mer information