Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver nio olika grundpersonligheter där varje personlighetstyp har gemensamma styrkor, utmaningar, drivkrafter, självbild etc. Istället för grundpersonligheter brukar vi också tala om strategier eftersom det handlar om levnadsstrategier som vi skapar tidigt i livet och som sedan följer oss livet ut.

Enneagrammet förklarar hur våra intelligenscentra - tankar, känslor och instinkt - påverkar våra beteendemönster och ger oss ett verktyg för ökad självinsikt.

Enneagrammet är en utvecklingsmodell som ger dig ett verktyg för att upptäcka nya sidor hos dig själv och se de mönster som begränsar dig och hindrar dig från att utveckla din potential. I Enneagrammet finns nio olika utvecklingsnivåer beskrivna, där varje utvecklingsnivå uppvisar speciella beteendemönster.

Enneagrammet ger dig en förståelse även för hur andra tänker och vilka drivkrafter som styr dem.

Enneagrammet används av organisationer och privatpersoner världen över som ett uppskattat utvecklingsverktyg för självinsikt, personlig utveckling och grupputveckling.